• AAN:
    Alle spelende leden (jeugd en senioren), ouders/verzorgers van jeugdspelers < 16 jaar, jeugdleiders/jeugdtrainers, leiders/trainers senioren.

  • VAN:
    Bestuur S.V. Heythuysen

Beste (ouders van) leden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag 16 september is formeel het vrijwilligersreglement van kracht geworden. In de vergadering is verder aangegeven dat de invoering van de in het reglement beschreven werkwijze pas rond de winterstop kan worden gerealiseerd.

Tot die tijd is in de ledenvergadering besproken en besloten dat de indeling van de bar- en kantinediensten en ondersteuning bij diverse activiteiten tot aan de winterstop zal worden toegewezen aan de teams. Hiervoor is voor zowel de jeugd als de senioren een schema uitgewerkt.

Wij vragen de leiders/trainers en de spelers om met elkaar de invulling van de bar- en kantinediensten voor hun rekening te nemen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we in de komende maanden een soepel draaiende kantine hebben.

Wij bedanken iedereen alvast voor hun inzet en bereidheid. In de tussentijd werkt de werkgroep Vrijwilligersbeleid hard verder aan het voorbereiden en invoeren van het uiteindelijke systeem, waarbij inschrijving naar keuze mogelijk is via de Voetbal.nl-app.

Neem voor meer informatie een kijkje op de diverse informatiepagina’s onder Vrijwilligers, te vinden in het hoofdmenu van deze website.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur S.V. Heythuysen

Ivo Franssen
Secretaris