Op vrijdag 30 september jl. is onze vereniging een opschoonactie van het ledenbestand gestart. Wenselijk én noodzakelijk om het ledenbestand weer actueel te krijgen omdat in de loop der tijd vervuiling optreedt. Leden verhuizen, krijgen een nieuw telefoonnummer of e-mailadres. Vaak wordt dan vergeten om dit ook aan de club door te geven. Graag praten we je even bij wat op dit moment de stand van zaken is.

0 verzonden nieuwsbrieven

We zijn gestart met de verzending van 395 e-mailnieuwsbrieven aan leden met daarin de uitnodiging om de geregistreerde gegevens te controleren en (eventueel) aan te vullen of corrigeren. Bij de verzending hebben we een onderverdeling gemaakt:

  • 128 nieuwsbrieven aan spelende leden onder de 16 jaar
  • 186 nieuwsbrieven aan spelende leden ouder dan 16 jaar
  • 81 nieuwsbrieven aan niet-spelende leden

Elke categorie heeft een eigen nieuwsbrief ontvangen. Bij spelers onder de 16 jaar is de nieuwsbrief aan de ouders gericht.

Ontvangen reacties

Inmiddels hebben 156 leden gereageerd op de nieuwsbrief. Zij hebben de rode knop in de nieuwsbrief gebruikt om aan te geven dat hun gegevens correct, dan wel aangevuld of gecorrigeerd zijn.

Een aantal leden hebben op andere wijze gereageerd.

0 ontvangen reacties

Afname reacties

Na een goede start is het aantal reacties afgenomen. Begrijpelijk want mailboxen lopen vol met mail, de nieuwsbrief van onze vereniging zakt verder weg en wordt uit het oog verloren.

Vandaar dat we vandaag (23 oktober) een reminder hebben verzonden aan alle leden die de nieuwsbrief wél hebben ontvangen, maar nog niet geopend hebben. Dat zijn 89 leden, verdeeld in de categorie:

  • Spelend onder 16 jaar: 25
  • Spelend ouder dan 16 jaar: 53
  • Niet-spelend: 11

De slimme rekenaar onder ons komt dan tot de conclusie dat er nog een behoorlijk aantal leden ontbreken. Dat klopt. Er ontbreken nog zo’n 150 leden. Zij hebben de nieuwsbrief wél ontvangen en ook geopend. Zij hebben echter niet gereageerd op onze oproep en dus niet doorgegeven of hun gegevens wel of niet correct zijn.

Graag plaatsen we hier een herhaalde oproep. Reageer op de nieuwsbrief van 30 september en klik op de rode button om een reactie door te geven.

Vragen?

Heb je vragen over deze opschoonactie? Stuur dan je vraag naar clubwerk@svheythuysen.nl