Tijdens de ALV van 24 september 2021 is er een werkgroep (*) in het leven geroepen die als opdracht heeft meegekregen een duurzaam kantinebeleid op te stellen.
Terugloop van vrijwilligers is een maatschappelijk verschijnsel waar veel verenigingen mee geconfronteerd worden. De kern van de huidige vrijwilligers verouderd en er komt niet voldoende aanwas “van onderen” bij. Daardoor komt het werk wat verricht moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers terecht. Ook S.V. Heythuysen kampt met dit probleem.

Onze club bestaat dit jaar 100 jaar en is al die jaren een club geweest die gedraaid wordt dóór de leden vóór de leden. Dat willen we graag zo houden. Het inhuren van betaalde krachten zou de huidige contributies verveelvoudigen, en dat willen we niet.

Om de terugloop van vrijwilligers op te vangen moet er een rechtvaardig systeem komen wat past bij de ontwikkelingen van de tegenwoordige tijd. Alleen dan heeft de club een toekomst en kan er gevoetbald worden op Sportpark Molenhoek.

De werkgroep heeft de uitdagende taak gekregen hier een oplossing voor te vinden. Wat de werkgroep meteen duidelijk is geworden, is dat hun opdracht niet alleen betrekking heeft op het kantinebeleid, maar veel breder is en ziet op het totale vrijwilligersbeleid van de club. Daarom zijn de initiële ambitieuze doelstellingen bijgesteld en wordt er meer tijd uitgetrokken om een toekomstbestendig beleid uit te werken wat aan de ALV ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Bezoek VV Hooglanderveen 8 februari 2022 (in het midden Danny Hanssen en Peter Kanders)

Als onderdeel van het plan van aanpak zijn twee leden van de werkgroep afgelopen dinsdagavond met een Limburgse vlaai afgereisd naar collega vereniging VV Hooglanderveen, een florerende voetbalvereniging met maar liefst circa 1.600 leden die enkele jaren geleden al een vrijwilligersbeleid heeft geïntroduceerd. Het doel was om informatie in te winnen over hun ervaringen bij de introductie van hun beleid. Het was een zeer waardevol bezoek waar we veel van hebben geleerd.

Eén van de dingen die werd aangegeven is dat een VUT ploeg enorm wordt gemist in Hooglanderveen. Wij mogen blij zijn dat wij gezegend zijn met onze fantastische VUT ploeg, waarvoor hulde! Een voorbeeld van het samen met veel plezier en enthousiasme inzetten voor de club. Veel dank hiervoor!

De leden van de VUT-ploeg (ontbrekend op de foto: Joey Plas en Math Brouwers)

De komende maanden zal het vrijwilligersbeleid verder worden uitgewerkt. De werkgroep vindt het ontzettend belangrijk dat er voldoende draagvlak is binnen de club en is van plan de komende maanden enkele sessies te houden om hun ideeën en voorstellen te spiegelen aan eenieder die daarvoor open staat.

Daarnaast zoeken wij nog mensen die lid willen worden van de werkgroep. Dus draag je club een warm hart toe en geef je op via secretaris@svheythuysen.nl als je hieraan wilt bijdragen!

Leden van de werkgroep (*):

  • Jac Theunissen
  • Philippe Schonkeren
  • Rick Nelissen
  • Geert Kanders
  • Peter Kanders
  • Ivo Franssen
  • Danny Hanssen

(*) Peter Schroen was eveneens lid van de werkgroep, maar heeft de werkgroep moeten verlaten vanwege andere prioriteiten (ondersteuning van de jubileum commissie).