Bestuurssamenstelling

Recent heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur. De bestuursleden Tom Lodewijks en Karin Konickx hebben vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven hun termijn als bestuurslid vroegtijdig te willen beëindigen.
Eveneens om persoonlijke redenen heeft Bas Backus te kennen gegeven zijn verantwoordelijkheid voor de portefeuille Voetbaltechnische zaken (VTZ) te willen neerleggen, maar wel zitting te blijven houden in het bestuur voor algemene taken.

Door deze wijzigingen bestaat het bestuur op dit moment nog uit de volgende personen:

  • Ivo Franssen
  • Bas Backus
  • Danny Hanssen
  • Frank Klokgieters
  • Noud van Lier

Gelukkig heeft zich vrij snel een tweetal (kandidaat-)bestuursleden gemeld in allereerst de persoon van Paul Suntjens, die bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal worden voorgedragen als nieuwe penningmeester.
Verheugd zijn we daarnaast om te kunnen melden dat Rick Schiffelers zich kandidaat stelt voor de functie als bestuurslid Voetbaltechnische zaken.

Wij bedanken Tom en Karin voor hun inzet en wensen hun veel sterkte toe in een voor hun persoonlijk moeilijke periode.
Paul en Rick verwelkomen wij in het bestuur en hopen hen straks definitief te kunnen installeren.

Algemene ledenvergadering

De voorjaars-ledenvergadering is gepland op donderdag 30 mei om 20.00 uur in de kantine van de club. Dan staat o.a. de nieuwe contributieregeling op de agenda en zullen we ook een update geven over de uitkomsten van het traject Toekomst S.V. Heythuysen.

Over dat laatste gesproken: er staat een laatste bijeenkomst gepland op 27 maart a.s. Daarvoor zijn we nog steeds op zoek naar leden die mee willen praten en denken over dit belangrijke onderwerp.