Recent is er door de gemeente weer onderhoud gepleegd aan onze velden. Dat was hard nodig vanwege enkele slechte plekken op diverse velden. We hopen in het nieuwe seizoen weer kunnen beschikken over optimale veldcondities. Daarbij is het van groot belang dat de velden gedurende de zomerstop niet worden betreden.

Langs deze weg doen wij een beroep op al onze leden om gehoor te geven aan deze oproep om het verbod te respecteren. We helpen daarmee vooral onszelf en de club. Mocht een lid van de vereniging in overtreding zijn, dan zullen hier mogelijk consequenties uit voortvloeien. Een schorsing voor langere tijd is daarbij niet uitgesloten.