Op donderdag 27 maart jl. vond de 3e toekomstsessie plaats in de kantine van onze club. Er zat door omstandigheden wat tijd tussen deze en de vorige bijeenkomst van november, maar gelukkig kon de draad weer goed worden opgepakt en konden we opnieuw goed van gedachten wisselen met de aanwezige leden over de uitdagingen en toekomstige koers voor de vereniging. Er waren 17 leden aanwezig, waaronder het bijna voltallige bestuur.

De deelnemers hadden van tevoren een pre-read ontvangen met een verdere uitwerking van datgene wat tijdens de najaars ALV op 24 november 2023 was gepresenteerd (Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2023 – S.V. Heythuysen.

De 6 bouwstenen die toen zijn gedefinieerd, zijn inmiddels teruggebracht tot 3 bouwstenen, waarvan wij denken dat dit de belangrijkste zijn om eerst aan gaan te werken, als fundament voor de toekomst.

Deze 3 bouwstenen zijn (zie plaatje):

  1. Welkom
  2. Jeugd
  3. Sfeer
Infographic Club Bouwwerk

Wat we met de bouwstenen willen bereiken was al door het bestuur voorbereid. Hiermee zijn de aanwezigen in 3 groepen aan de slag gegaan om na te denken over de vraag hoe we die doelstellingen kunnen bereiken.

De uitwerking is zeker nog niet af; daar was de tijd uiteraard te beperkt voor, maar alle deelnemers zijn enthousiast over deze opzet en willen in de komende periode hun bijdragen leveren aan het verder uitwerken van de bouwstenen in concrete acties.

Richting het nieuwe seizoen willen we officieel de bouwwerkzaamheden starten. Maar dat kan alleen als we voldoende “bouwvakkers” kunnen laten aanhaken om de uiteindelijke lijst van acties te gaan oppakken. Binnenkort zullen we daarom meer van de inhoud gaan delen, zodat voor alle leden het bouwproces gaat leven. Want SV Heitse, det zeen wae same!

S.V. Heitse, det zeen wae same!