Laden Evenementen

Algemene Ledenvergadering

Geacht lid,

Namens het bestuur nodig ik je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden op vrijdag 16 september 2022, aanvang 20.00 uur (inloop is mogelijk vanaf 19.30h).

Tijdens deze ALV zal een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda staan (zie bijgevoegde agenda). O.a. zal het bestuur het nieuwe vrijwilligersreglement toelichten, alvorens dit in stemming zal worden gebracht. Het vrijwilligersreglement is de concrete vertaalslag van het in mei door de leden goedgekeurde vrijwilligersbeleid. Daarin is o.a. bepaald dat spelende leden vanaf het seizoen 22/23 aan een van de volgende plichtstellingen moet voldoen:

A. Verrichten van clubwerk in de vorm van een team overstijgende functie;
B. Verrichten van clubwerk in de vorm van team overstijgende taken, die punten opleveren;
C. Het betalen van een extra contributie (indien je niet bereid bent handjes te leveren voor de club).

De agenda tref je onderstaand. Om de bijbehorende vergaderstukken te kunnen bekijken heb je een code nodig. Deze wordt afzonderlijk via de secretaris van de vereniging toegezonden aan de leden.

Gezien de belangrijkheid van de onderwerpen hopen wij dit keer op een grote opkomst. Meld je aan voor deze vergadering via onderstaande button.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda

 • Vaststelling notulen incl. actielijst ALV d.d. 13 mei 2022

 • Mededelingen

  • Aftreden bestuurslid Luuk Deckers
 • Ingekomen stukken/post

  • Relevante ingekomen stukken
 • Financieel

  • Financieel verslag seizoen 2021/2022
  • Verslag kascommissie
  • Financieel verslag jubileum 2022
  • Begroting 2022/2023
 • Terugblik en vooruitblik bestuur

 • Benoeming nieuw bestuurslid

  • Voorstellen kandidaat-bestuurslid Tom Lodewijks
  • Schriftelijk stemmen
 • Vrijwilligersbeleid

  • Stand van zaken vrijwilligersbeleid
  • Vrijwilligersreglement
  • Stemming
 • Rondvraag

 • Sluiting

Bijlagen

Bij deze vergadering horen een aantal vergaderdocumenten. Om deze te kunnen lezen heb je een code nodig. De leden ontvangen deze code via de secretaris van onze vereniging.

Ga naar de bovenkant