Het bestuur van S.V. Heythuysen nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op:

 • Donderdag 30 mei 2024
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Inloop vanaf 19.30 uur

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen er weer een aantal agendapunten met de leden worden besproken.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen en actielijst ALV 24 november 2023
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Contributiebeleid
 7. Toekomst SV Heythuysen / project Club Bouwwerk
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De bijbehorende vergaderdocumenten zijn voor leden in te zien op een aparte pagina. Deze pagina is afgeschermd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt door de secretaris via de verenigingsapp gedeeld met de leden.

Aanmelden

Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en vragen iedereen om zich vooraf aan te melden. Ben je verhinderd, laat het dan ook weten. Aanmelden (of afmelden) kan via onderstaande button.