Beste leden,

Vitale verenigingen hebben de toekomst. Maar wat is een vitale vereniging? Hoe staat onze vereniging er wat dat betreft voor?

Jullie bestuur acht het als een van haar belangrijkste taken om richting te geven aan de toekomst van S.V. Heythuysen. Zeker nu, nu we allemaal zien dat we als club inmiddels te kampen hebben met serieuze uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, knelpunten in de samenstelling van de teams (zowel bij de junioren als de senioren) en de sterke afhankelijkheid van enkele sleutelpersonen die een groot deel van de kerntaken voor hun rekening nemen.

Stuk voor stuk ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de continuïteit van onze club. Voeg daarbij de relevante maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en het moge duidelijk zijn dat de tijden van weleer, toen voetbalclubs volledig en bijna automatisch in hun kracht stonden, inmiddels achter ons liggen.

Vragen die we ons allen in het licht van het voorgaande moeten stellen zijn onder andere:

  • Waar staat de club over 5 tot 10 jaar?
  • Hoe denken de leden over hun club en over de uitdagingen van nu?
  • Wat is ervoor nodig om SV Heythuysen vitaal te houden?
  • Waar krijgt de club mogelijk mee te maken in het krachtenveld om ons heen?

In de afgelopen periode hebben we ruim 50 leden gesproken in en rondom de kantine. Wij stelden hen een aantal van de hierboven genoemde vragen. De uitkomsten hiervan gaan we presenteren, maar we willen vooral het gesprek erover opstarten. Een gesprek met elkaar, bestuur en zo veel mogelijk leden.

De bal gaat als het ware op de stip! Welke hoek kiezen we? Mikken we hoog of laag, schieten we hard of juist zacht? Hoe zorgen we dat we raak schieten en niet missen?

Kom naar deze speciale Algemene ledenvergadering, want het gaat over jou en jouw vereniging SV Heythuysen. Praat mee, denk mee.

Tot 22 juni a.s.

Meld je aan via onderstaande button.