Beste leden,

Het bestuur heeft tijdens een etentje op donderdag 12 oktober afscheid genomen van Hen en Peet Kanders, die op 5 oktober hun laatste bestuursvergadering hebben bijgewoond. Zowel Hen als Peet zullen zich niet meer herkiesbaar stellen, waarmee hun termijn in november officieel afloopt. Op de komende ledenvergadering, die gepland staat voor vrijdag 24 november, zullen ze nog 1 keer achter de bestuurstafel plaatsnemen om vervolgens te worden uitgezwaaid.
Tijdens het gezellig samenzijn bij onze sponsor De Gouverneur hebben we Hen en Peet uiteraard alvast enorm bedankt voor hun inspanningen als bestuurslid voor onze club.

Ook hebben we afscheid genomen van Cyrille Peeters, die al eerder had aangegeven haar bestuurstaken neer te moeten leggen. Voor haar was de rol als bestuurslid niet meer te combineren met haar eigen onderneming. Cyrille zal er op 24 november niet bij zijn.

Naast vertrekkende bestuursleden hebben we ook kandidaat-bestuursleden. Eerder al heeft Karin Konickx zich bij het bestuur aangesloten. Recent is daar Noud van Lier bijgekomen. Beiden zullen op de komende ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid. Het aantal bestuursleden zal daarmee op 7 personen uitkomen.

Door al deze wisselingen hebben we als bestuur ook even opnieuw gekeken naar de taakverdeling. Tevens zijn we bezig om te kijken of de van oudsher bestaande bestuursindeling en bestuursaanpak verandering behoeft.

Voor de korte termijn zullen de bestuurstaken als volgt worden verdeeld:

CommissieVerantwoordelijk bestuurslid
VUT-ploeg / Materialen & AccommodatieNoud
KantinebeheerNoud
LedenadministratieDanny
Clubwerk / VrijwilligersDanny
ActiviteitenKarin
Pr & CommunicatieKarin
VTZBas
G-voetbalFrank
SponsoringFrank
SecretarisIvo
PenningmeesterTom

Helaas is het op dit moment zo dat Tom vanwege persoonlijke omstandigheden gedwongen is zijn taken als penningmeester voorlopig even naast zich neer te leggen. Zijn taken worden zo goed als mogelijk binnen het bestuur en met behulp van Peet opgevangen.