De afgelopen zomer vond in Meijel het Oud Limburgs Schuttersfeest plaats. Een grootse happening waarbij vele handjes nodig zijn om alles goed te laten verlopen. Het is dan ook heel gebruikelijk dat voor zo’n groot evenement hulp wordt gezocht bij verenigingen in de verre omtrek.

Namens onze vereniging heeft Charlie Knoops met veel plezier meegeholpen bij dit evenement. Daarmee heeft Charlie geld verdiend voor onze vereniging. In totaliteit mogen wij maar liefst € 776,– bijschrijven op de rekening van S.V. Heythuysen.

Dat verdient een dik applaus voor Charlie!

Daarmee laat Charlie de ware spirit zien van S.V. Heitse Clubwerk, want S.V. Heitse, det zeen wae same!

Onderstaand de tekst van de mail die wij ontvingen van het bestuur van de OLS-stichting.

Geacht bestuur,

Wat hebben wij een prachtig OLS feest gehad!

Het terrein was mooi verzorgd, vele mensen waren aanwezig en de weergoden waren ons goed gezind. De organisatie en vele vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat alle bezoekers konden genieten van het grootste cultuurhistorische evenement van Limburg. Meijel was écht even het middelpunt van Nederlands- en Belgisch Limburg.

Wij realiseren ons dat dit fantastische resultaat niet behaald had kunnen worden zonder de geweldige inzet van alle vrijwilligers, die bovendien ook nog eens op een prettige manier met elkaar hebben samengewerkt. Meijel was ‘gerakt’ en heeft ons ‘gerakt’.

Ook uw vereniging / stichting heeft hieraan meegewerkt. Per saldo is een mooie opbrengst gerealiseerd. We zijn blij verheugd dat we aan uw vereniging/stichting een totaalbedrag van € 776,- kunnen overmaken. Dit bedrag wordt binnen afzienbare tijd aan uw vereniging/stichting op bankrekeningnummer: NL27RABO0122292901 overgemaakt.

Tot slot: d’n Um was drie jaar in Meijel en OLS Meijel 2022 was een onvergetelijk feest. Wat hebben we genoten. Een groot dankjewel voor ieders inzet… ‘t hi óns gerakt.