We hebben geconstateerd dat sommige van onze jeugdleden in de afgelopen periode regelmatig op eigen houtje de voetbalvelden hebben betreden om daar een potje te voetballen. Dit is niet toegestaan, ook vanwege het onderhoud aan de velden voor het nieuwe seizoen. We hebben een lang en intensief seizoen achter de rug, mede door het jubileumweekend.

De velden moeten nu kunnen herstellen zodat we bij de start van het nieuwe seizoen weer kunnen beschikken over een frisse, groene grasmat. Dat wil jij toch ook?

We willen iedereen erop wijzen dat het betreden van de velden c.q. de sportaccommodatie buiten de reguliere trainingen en wedstrijden niet is toegestaan.

Overtreding van deze regel kan consequenties hebben.