Nee, dat hoeft niet. De verplichting geldt voor het oudste spelende lid < 16 jaar op hetzelfde adres.