Afgelopen donderdag 21 september vond in De Bombardon de 1e bijeenkomst plaats over de toekomst van onze club.

In totaal 13 leden gingen onder leiding van Debbie Jans met elkaar in gesprek. Daarbij werd de groep in wisselende samenstelling verdeeld over 3 tafels. Elke tafel had een begeleider. Naast Debbie waren dit Marleen van Engelen, die eerder ook al een begeleidingstraject met het bestuur had gedaan, en Henk Schroën (senior-lid).

De opzet die was gekozen sloot mooi aan bij de belevingswereld van het voetbal. De gespreksonderwerpen werden namelijk opgeknipt in 4 onderdelen:

  • Verdedigen – Wat gaat er goed en moet vooral behouden worden?
  • Trainen – Wat moet behouden blijven maar vraagt nog wel om verbetering?
  • Wisselen – Wat gaat niet goed en moet echt anders?
  • Aanvallen – welke doelen willen we binnen 3-5 jaar halen?

De eerste ronde richtte zich op het verdedigen. Daarbij bleek al snel dat zaken die onder “trainen” vallen op tafel kwamen. In het tweede deel van de avond werd ingezoomd op “wisselen”. Het is nu nog te vroeg om hier op alle resultaten inhoudelijk in te gaan. De basis is gelegd en verdere verdieping zal nog moeten plaatsvinden.

Bijgaand enkele impressies van de avond. De deelnemers waren tevreden met het bereikte resultaat en kijken uit naar de 2e sessie, die eind oktober zal gaan plaatsvinden. Dan komt ook het thema “Aanvallen” aan de beurt.

Als huiswerk kreeg iedereen mee om te kijken of ze nog andere leden kunnen enthousiasmeren om mee te praten over dit voor de vereniging zeer belangrijke onderwerp. Dat resulteert er hopelijk in dat we tijdens de volgende avond met nog meer leden een blik op de toekomst van de club kunnen werpen.

Heb je interesse? Meld je dan aan via onderstaande knop. Je hoort dan z.s.m. van ons.

S.V. Heitse: det zeen wae same!