Harrie van der Kop (1943-2022)

Afgelopen zondag bereikte ons het droevige bericht dat ons kersverse erelid Harrie van der Kop na een kort ziekbed is overleden.

Hij was dit jaar maar liefst 70 jaar lid van onze vereniging en in die lange periode onder andere actief als speler, bestuurslid, grensrechter en lid van de VUT-ploeg. Bovenal was hij een fanatiek supporter van ons 1e elftal.

Hoe fijn is het dat wij Harrie op Paaszondag aan zijn ziekbed in een intieme sfeer het erelidmaatschap van onze vereniging konden toekennen. Harrie zegde op dat moment toe dat hij graag het mooie bedrag van 1.000 euro wilde nalaten aan de voetbalclub. Dat geeft ontegenzeggelijk aan hoe hartstochtelijk Harrie verbonden was met S.V. Heythuysen. Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar en wij zullen deze gulle gift uiteraard een mooie bestemming geven.

Harry zal in onze gedachten voortleven binnen de club. Het nog op te hangen nieuwe ereleden-bord zal hiertoe zeker gaan bijdragen.

Komende zaterdagmorgen om 10.30 uur zal de kerkelijke uitvaart plaatsvinden in de H. Nicolaaskerk in Heythuysen, waarna Harrie in besloten kring naar het crematorium zal worden begeleid.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.