Beste leden en vrijwilligers,

Het jaar nadert weer zijn einde. Helaas op een manier die we deze zomer, toen het nieuwe voetbalseizoen van start ging, niet hadden voorzien. Anders dan in 2020 konden we gelukkig de wel eerste competitiehelft nagenoeg volledig afronden. Maar nu al bekruipt je het gevoel van een enigszins verloren seizoen.
De komende tijd zal duidelijk worden hoe we het nieuwe jaar ingaan qua voetbal. Laten we hopen op een veel kortere periode van de net in gang gezette lockdown. Zodat de “schade” uiteindelijk toch nog meevalt.

De huidige situatie trekt zonder meer weer een nieuwe wissel op het verenigingsleven. Een jubileumjaar kun je je heel anders voorstellen. Het zal een hele klus worden om ondanks de geldende beperkingen de schouders eronder te blijven zetten en met vereende krachten toe te werken naar een aantal mooie feestmomenten in het voorjaar. Toch hebben we er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We blijven ervoor gaan.

De nieuwjaarsreceptie, traditioneel een goed moment om even kort terug te blikken en vooruit te kijken naar de tweede helft van het seizoen, kan helaas wederom geen doorgang vinden. Hetzelfde geldt voor een aantal leuke activiteiten die we op het programma hadden staan. Heel erg jammer.

Toch mogen we ook trots zijn op wat allemaal is bereikt “tussen de Corona door”. We noemen een paar zaken concreet:

 • De Enquête over het kantinebeleid is uitgevoerd onder de leden met een mooie respons en bruikbare uitkomsten tot gevolg
 • De werkgroep kantine is druk aan de slag om op basis van de resultaten een voorstel voor te bereiden voor bestuur en leden
 • De Leudal League is opgezet en van start gegaan
 • Het bestuur is versterkt met Danny Hanssen en Cyrille Peeters
 • Er is door VTZ gewerkt aan een introductieprogramma voor nieuwe jeugdleden
 • De vrijwilligersavond heeft plaatsgevonden
 • We blikken terug op een geslaagde openingsdag in September
 • De opzet van de speler van de week is weer opgepakt
 • We hebben een fraaie nieuwe website gelanceerd
 • We hadden een heuse “End of summer matchday” in Ibiza-stijl
 • De accommodatie is verfraaid met mooie visuals en het het logo van de jubilea van vereniging en G-voetbal

Iedereen wil zo snel mogelijk weer aan het voetballen, dat moge duidelijk zijn. Dat is in ieder geval wat als bestuur de vereniging en haar leden het meeste toewensen deze komende feestdagen. En uiteraard dat we allemaal gezond en in goede conditie blijven.

We sluiten deze boodschap af met het bedanken van alle leden/vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet om onze vereniging in beweging te houden. We zien jullie graag weer terug op de voetbalclub zodra dit weer kan.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Bestuur S.V. Heythuysen