Contributie-inning door NIKKI

Zoals aangekondigd tijdens de ALV heeft het bestuur van S.V. Heythuysen besloten om voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is om te professionaliseren en de continuïteit van dit belangrijke proces binnen de club te waarborgen. Daarnaast willen we de ledenadministratie en penningmeester ontzorgen en zijn we ervan overtuigd dat deze samenwerking positief zal bijdragen aan de kwaliteit van onze ledenadministratie. Ook alle communicatie omtrent de inning van contributies zal worden overgenomen door NIKKI, deze verloopt via e-mail, WhatsApp of per telefoon.

Wie is NIKKI

NIKKI is een externe serviceprovider gespecialiseerd in het innen van contributies voor inmiddels meer dan 150 verenigingen. Zij doen dat via hun eigen NIKKI systeem. Het unieke aan NIKKI is dat zij als enige aanbieder in de markt een directe koppeling hebben met Sportlink (onze ledenadministratie). Ze hebben een eigen belteam met vriendelijke, professioneel opgeleide medewerkers, dat op werkdagen beschikbaar is tussen 8:30 en 21:00 uur (vrijdagen tot 17:00).

Meer informatie over NIKKI, inclusief een lijst met veelgestelde vragen is te vinden op www.nikki.nl

Gevolgen voor seizoen 2023-2024

Vanwege de uitbesteding aan NIKKI is besloten om de contributieheffing voor dit seizoen uit te stellen tot januari. De huidige automatische incasso en de betaling in 2 termijnen komt hiermee te vervallen.

Hoe werkt NIKKI

  • Medio/eind januari zullen alle leden van NIKKI een e-mail ontvangen met de keuze om hun contributie in één keer te voldoen of in maandelijkse termijnen. Normaliter zullen dat 10 termijnen zijn, maar omdat wij pas vanaf januari starten, zullen dat er dit eerste jaar minder zijn.
  • Indien er gekozen wordt voor termijnbetaling, zullen er door NIKKI servicekosten in rekening gebracht worden (zie verdere uitleg bij ‘Servicekosten termijnbetalingen’).
  • Wanneer er gekozen wordt om de contributie in één keer te voldoen vervallen deze servicekosten.
  • In de eerste e-mail staan twee iDEAL-betaallinks: een link om het bedrag in één keer te voldoen en een link om de eerste termijnbetaling te doen.
  • De leden die voor termijnbetaling kiezen ontvangen aan het einde van elke volgende maand steeds een nieuwe e-mail om de volgende termijn te betalen. De mails van NIKKI zijn ook voorzien van een iDEAL-betaallink om de betaling voor de daaropvolgende termijnen te vergemakkelijken.

Wanneer er geen bericht van NIKKI wordt ontvangen, verzoeken wij om zelf een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd de juiste persoonsgegevens mee (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en laat in de e-mail altijd duidelijk weten dat je lid van S.V. Heythuysen bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Servicekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten zijn voor het lid en worden opgeteld bij de contributie wanneer er in maandelijkse termijnen wordt betaald.

Vergoedingen via derden

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient deze vergoeding zelf aangevraagd te worden. Neem tijdig contact op met de mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval er gebruik wordt gemaakt van een vergoeding dient dit tevens bij NIKKI kenbaar gemaakt te worden.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kan, op verzoek, rechtstreeks betaald worden op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, alle vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunnen per e-mail aan hen voorgelegd worden.
  3. S.V. Heythuysen neemt gedurende het seizoen geen contante betalingen aan, alle betalingen van contributie verlopen via NIKKI .
  4. NIKKI heeft toestemming van S.V. Heythuysen om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan zowel NIKKI als het bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Namens het bestuur bedankt voor de medewerking.