Zoals je eerder hebt kunnen lezen in onze update over het vrijwilligersbeleid, gaan we aan de slag met het opschonen van ons ledenbestand. Samen met onze leden actualiseren wij de ledeninfo in onze verenigingsadministratie (Sportlink).

Deze actie start op vrijdag 30 september 2022. In dit artikel informeren we je graag over de aanpak. Wat kun je van ons verwachten en wat vragen wij van jou.

E-mail nieuwsbrieven

Alle leden die in het bezit zijn van een emailadres ontvangen van ons een persoonlijke emailnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat algemene informatie over de opschoonactie. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief een opsomming van jouw gegevens zoals die op dit moment in onze ledenadministratie staan genoteerd.

We vragen je deze gegevens te controleren en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Dat kan heel gemakkelijk in enkele eenvoudige stappen. Het kost je maximaal één minuut van je tijd!

Een beperkt aantal leden beschikt niet over een emailadres. Deze leden zullen wij op een andere manier informeren.

Heb je ook kinderen die lid zijn van onze vereniging, dan ontvangen ook zij een persoonlijke nieuwsbrief. Voor kinderen onder de 16 jaar (peildatum 1 juli 2022) is deze nieuwsbrief aan de ouders gericht.

Beschikken wij over een foutief of verouderd emailadres, dan worden deze online nieuwsbrieven niet afgeleverd en aan ons geretourneerd. Wij gaan dan op een andere manier contact met je opnemen.

Hou dus je mailbox in de gaten. Niks ontvangen? Kijk dan ook eens in je SPAM-filter of neem contact op met clubwerk@svheythuysen.nl

Kies jij voor het verrichten van Clubwerk of extra contributie?

Gelijktijdig met de opschoonactie vragen wij onze spelende leden om hun keuze door te geven voor S.V. Heitse Clubwerk. In het kort komt het neer op het verrichten van een beperkte aantal vrijwilligerstaken of, indien je hier niet voor kiest, het betalen van een extra contributie. Voor dit seizoen bedraagt deze extra contributie op 50 euro.

Meer informatie over het vrijwilligersbeleid, of S.V. Heitse Clubwerk, lees je op deze website in het hoofdmenu Vrijwilligers.

E-mailadressen ouders en Voetbal.nl app

Tenslotte vragen wij aan ouders van leden onder de 16 jaar of zij instemmen met de registratie van het ouder emailadres bij hun kind. Op deze wijze maken we het technisch mogelijk voor ouders om via de Voetbal.nl app de wedstrijden, uitslagen en gegevens van hun kinderen in te zien.

Help ons én jezelf

Deze gecombineerde opschoonactie zorgt voor de actualisering van ons ledenbestand. Dat is fijn voor jou én de vereniging en vormt tevens de basis voor een goede uitrol van het S.V. Heythuysen Clubwerk.

Vragen?

Heb je vragen over deze opschoonactie, neem dan contact op met ons op via clubwerk@svheythuysen.nl