Bijgaand de teamindeling voor de jeugdteams competitie 2024 – 2025. Gedurende het seizoen, in de meeste gevallen de winterstop, bestaat de mogelijkheid dat de teamsamenstellingen gewijzigd worden, bijvoorbeeld op basis van individuele prestaties of door tussentijdse aan/afmeldingen.

Betreffende de totstandkoming van deze indeling, even een woordje vooraf:
Er hebben bij het samenstellen van deze indeling een aantal mensen nauw samengewerkt, zijnde jeugdcoördinatoren, alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Er is daarbij (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de op en aanmerkingen die de trainers hadden in de daarbij gevoerde gesprekken, maar iedereen tevreden stellen is een utopie. Wij vragen hiervoor dan ook begrip.

Uitgangspunten bij de selectie:

  • de individuele kwaliteiten dienen zo goed mogelijk tot hun recht te komen binnen het team; echter noodzaken aantallen per categorie soms tot een afwijking van het ideale plaatje om toch complete teams te krijgen.
  • een zorgvuldige afweging tussen individuele, team- en club- belangen dient voortdurend plaats te vinden;

Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor zijn/haar inzet.

Twee opmerkingen willen wij hier nog aan toevoegen:

  1. Voor de JO13-1 zoeken wij nog enthousiaste leider(s)/trainer(s). Bij Interesse graag contact opnemen via onder vermeld mail adres.
  2. De indeling JO11-1 & JO11-2 is in overleg met de leiders gebeurd. Hierbij is geen onderscheid gemaakt op basis van voetbalkwaliteit.

Op naar een mooi seizoen!!!

PS. Mochten ouders/kinderen vragen hebben omtrent de indeling dan kan er vóór 30 juni 2024 per mail contact opgenomen worden met SV Heythuysen via info@svheythuysen.nl . Vragen/opmerkingen zullen bekeken worden en indien benodigd/gewenst zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Klik op de hier onderstaande regel om de indeling te zien.

indeling jeugd 2024-2025