Geacht lid,

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden op vrijdag 16 september 2022, aanvang 20.00 uur (inloop is mogelijk vanaf 19.30h).

Tijdens deze ALV zal een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda staan. O.a. zal het bestuur het nieuwe vrijwilligersreglement toelichten, alvorens dit in stemming zal worden gebracht. Het vrijwilligersreglement is de concrete vertaalslag van het in mei door de leden goedgekeurde vrijwilligersbeleid. Daarin is o.a. bepaald dat spelende leden vanaf het seizoen 22/23 aan een van de volgende plichtstellingen moet voldoen:

A. Verrichten van clubwerk in de vorm van een team overstijgende functie
B. Verrichten van clubwerk in de vorm van team overstijgende taken, die punten opleveren
C. Het betalen van een extra contributie (indien je niet bereid bent handjes te leveren voor de club)

Gezien de belangrijkheid van de onderwerpen hopen wij dit keer op een grote opkomst.

Klik voor de agenda én om je aan te melden op onderstaande button.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om alvast aan te kondigen dat in de komende weken veel nieuws en communicatie zal volgen over de werkwijze rondom het inschrijven voor clubtaken (bardiensten en kantinediensten). De Voetbal.nl app zal hierin een centrale rol vervullen! Mocht je deze nog niet hebben of gebruiken, download deze alvast op je smartphone.

Op onze website is een nieuwe menustructuur in aanbouw. Onder het kopje ‘Vrijwilligers’ tref je de komende tijd alle informatie over het vrijwilligersbeleid van de vereniging.

S.V. Heitse, det zeen wae same