Op vrijdag 16 september jl. vond de najaars-editie van de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze was iets drukker bezocht dan die van afgelopen mei. Vooral goed om te zien was dat er deze keer een aantal betrokken moeders van jeugdleden de weg naar de kantine hadden gevonden. Dat neemt niet weg dat we hopen bij de volgende vergaderingen nog wat meer leden te mogen verwelkomen. Per slot van rekening is een ALV toch ook het moment om betrokkenheid te tonen bij het reilen en zeilen van de club en vanuit eerste hand mee te kunnen en mogen praten over de ontwikkelingen binnen S.V. Heythuysen.

Op de agenda stond een heel belangrijk agendapunt: het vrijwilligersreglement. De aanwezige leden hebben met het door het bestuur en de werkgroep voorgestelde reglement ingestemd. Dat betekent dat het daarmee voor alle leden gaat gelden. Meer informatie over het vrijwilligersbeleid en wat de leden daarover in de komende weken/maanden kunnen verwachten kun je lezen in een apart uitgebreid artikel op deze website.

Verder op de agenda stond de financiƫle verslaggeving over het afgelopen verenigingsjaar, nadat Ivo Franssen eerst een korte terugblik had gegeven over het voorbije verenigingsjaar. Vanzelfsprekend kwamen daarbij de mooie jubileumactiviteiten voorbij als illustratie van een mooi en bijzonder voetbaljaar. We hebben mede dankzij het jubileum een heel mooi resultaat gehaald en daarmee de vermogens positie van de club verder versterkt.

De begroting voor het nu al lopende verenigingsjaar werd ook gepresenteerd. Het was de laatste keer dat dit gebeurde door Peet Kanders als penningmeester. Het stokje is inmiddels overgenomen door Tom Lodewijks, die door de vergadering unaniem werd gekozen tot nieuwe penningmeester. Wij wensen Tom uiteraard veel success toe en heten hem van harte welkom in het bestuur.

Overigens zal Peet nog tot het einde van dit bestuursjaar zitting blijven nemen als algemeen bestuurslid.

Verder werd ook duidelijk dat Luuk Deckers bij nader inzien toch heeft moeten besluiten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het bestuurswerk niet goed kan combineren met zijn drukke baan.

Op deze plaats bedanken we Luuk alvast voor zijn inzet en goede werk als bestuurslid verantwoordelijk voor Activiteiten. Op een gepaste nemen we bij gelegenheid nog afscheid van Luuk, die zelf niet op deze ledenvergadering aanwezig kon zijn.

Tot slot is er ook nog even een update gegeven over de restyling van de kantine. Het ontwerp dat door Huub Frenken is gemaakt kon door iedereen worden bekeken. De bedoeling is dat op korte termijn een aantal concrete elementen hieruit worden opgepakt en gerealiseerd. Meer hierover in een apart bericht dat binnenkort volgt.

De presentatie van de ALV kan via deze knop worden gedownload.