Bestuur

Taakverdeling bestuur

Het nieuwe bestuur heeft op donderdag 5 september tijdens haar eerste vergadering van bestuurstaken als volgt verdeeld:

Peter Kanders – Penningmeester

Peter heeft de volgende commissies onder zijn hoede: Financieel beheer en Kantinebeheer. De ledenadministratie is overgeheveld naar de secretaris.

Ivo Franssen – Secretaris

Ivo neemt de rol van secretaris over, waaronder vanaf nu ook de commissie ledenadministratie valt. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor PR&Communicatie. Zo goed als mogelijk zal Ivo ook de rol van voorzitter zoveel als mogelijk waarnemen.

Hen Kanders – Bestuurslid

Hen zal de verantwoordelijkheid voor de commissies Accommodatiebeheer en Materiaalbeheer overnemen van Luuk Deckers. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor de commissie Sponsoring.

Luuk Deckers – Bestuurslid

Luuk gaat zich volledig richten op de commissie Activiteiten.

Vacature – Bestuurslid

Bestuurslid is verantwoordelijk voor Voetbal-technische zaken en zal hierbij ondersteund worden door Lau Kanders. Tevens neemt het bestuurslid de bestuursverantwoordelijkheid voor het G-voetbal op zich.

Samengevat

Naam Functie Verantwoordelijkheid
Peter Kanders Penningmeester Financieel beheer, kantinebeheer
Ivo Franssen Secretaris Ledenadministratie, PR & communicatie, waarnemend voorzitter
Hen Kanders Bestuurslid Accommodatiebeheer, materiaalbeheer, sponsoring
Luuk Deckers Bestuurslid Activiteiten
Florus van der Wal Bestuurslid Voetbaltechnische zaken, G-voetbal